TARIEVEN

Inschrijfkosten (eenmalig) € 50,00

Deze kosten worden in rekening gebracht nadat wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen. Deze kosten worden nooit gerestitueerd.

Intake-/Interview Kosten (eenmalig) € 150,00

Deze kosten worden alleen gerestitueerd als het interview door toedoen van onze organisatie niet plaatsvindt. Het intake / interview tarief geldt alleen voor de regio Amsterdam. Afhankelijk van uw woonplaats worden er meerkosten à € 12,50 in rekening gebracht per 25 km berekend vanuit Amsterdam.

Visumaanvraag € 650,00

Dit zijn de kosten voor het aanvragen van het visum van de au pair inclusief de leges. Alleen voor Turkse au pairs geldt er een ander tarief. De visumaanvraag voor een Turkse au pair bedraagt € 432,00

Programma-/bemiddelingskosten € 1100

Deze kosten worden in 4 drie maandelijkse termijnen in rekening gebracht
Bij aankomst € 275
Na drie maanden € 275
Na zes maanden € 275
Na negen maanden € 275
Bij het vertrek van de au pair vindt er geen verrekening plaats van het driemaandelijkse termijnbedrag waarin de au pair is vertrokken.

Zakgeld per maand € 340,00

Hiervoor is de au pair maximaal 30 uur per week beschikbaar.

Isis Au Pair verzekering met een Europa dekking v.a. € 338,52 per jaar
Isis Au pair verzekering met een Werelddekking v.a. € 446,52 per jaar

Zorgverzekering

Na inschrijving bij de gemeente is de au pair verplicht volgens de Nederlandse wet een ziektekostenverzekering af te sluiten. Wel heeft de au pair recht op een zorgtoeslag. De zorgtoeslag kan hoger zijn dan de kosten van de ziektekostenverzekering.

Cursuskosten € 300

Het gastgezin is verplicht een bijdrage te leveren van minimaal € 300 op jaar basis in de cursuskosten, mits de cursus goedkoper is dan €300 en het een Nederlandse taalcursus betreft. Heeft u de au pair zelf gevonden (prematch) dan verplichten wij u niet deze bijdrage te doen.

EU Au Pair € 600

Dit zijn de totale kosten die WWA WORLD WIDE AU PAIR B.V. u in rekening brengt voor een au pair die afkomstig is uit de Europese Unie. Dit tarief is niet gerelateerd aan de duur van het verblijf van de au pair. Alle andere kosten die hierboven zijn omschreven zijn niet van toepassing.