AU PAIR-PROGRAMMA

Veel mensen hebben het idee dat een au pair in huis nemen alleen bestemd is voor mensen met veel geld. Maar wist u dat u vaak financieel voordeliger uit bent met een au pair in huis dan wanneer u uw kinderen naar de kinderopvang brengt?

Naast het financiële voordeel kunt u uw tijd ook flexibeler indelen ten opzichte van de reguliere kinderopvang die alleen met vaste tijden werkt. Zo is het mogelijk dat de au pair bijvoorbeeld ook  in de avond op uw kinderen past.

WIE IS DE AU PAIR?

Een au pair is een persoon met een leeftijd van 18 tot 26 jaar die voor een periode van één jaar in een gastgezin wordt geplaatst. Het hoofddoel tijdens het verblijf van de au pair, is het ervaren van een nieuwe cultuur en het leren van de Nederlandse taal. Het gastgezin is verplicht om de au pair de gelegenheid te geven een taalcursus te kunnen volgen en actief een rol te spelen in de culturele uitwisseling. Tevens voorziet het gastgezin de au pair van kost en inwoning en geeft de au pair zakgeld. Als tegenprestatie zal de au pair lichte huishoudelijke taken verrichten en helpen met de kinderopvang voor maximaal 30 uur per week. Het is belangrijk dat het gastgezin met een gerust hart de verzorging van hun kind(eren) tijdelijk aan de au pair kan overlaten en dat de au pair zich thuis voelt in het gastgezin.

De au pairs worden door WORLD WIDE AU PAIR B.V. geïnterviewd. De au pair moet redelijk tot goed in het Engels of in het Duits kunnen communiceren. Het interview wordt afgenomen in het land van herkomst van de au pair. Daarnaast dient de au pair door middel van een doktersverklaring te kunnen aantonen dat hij of zij in goede gezondheid verkeert. Ook een verklaring omtrent het gedrag moet worden overlegd. Hieruit moet blijken dat de au pair geen strafblad heeft. Tevens moet de au pair door middel van referenties aan kunnen tonen, dat hij of zij ervaring heeft met kinderen. WORLD WIDE AU PAIR B.V. controleert de referenties.

RICHTLIJNEN VOOR HET GASTGEZIN EN DE AU PAIR

WORLD WIDE AU PAIR B.V. heeft richtlijnen opgesteld die voor zowel het gastgezin als de au pair gelden. Met de inschrijving verklaren beide partijen op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze richtlijnen. De belangrijkste hiervan zetten wij daarom alvast voor u op een rij.

DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AU PAIR

WorldWide Aupair and Nanny

Worldwide Au Pair

De taken die de au pair gaat verrichten worden in overleg met de au pair bepaald. De belangrijkste taak is de verzorging van uw kind(eren). Andere voorkomende taken zijn: wassen en aankleden, verschonen van luiers, verzorgen van maaltijden, naar school brengen, helpen met huiswerk, etc.
Daarnaast levert de au pair ook een bijdrage aan huishoudelijke taken zoals: koken, afwassen, stofzuigen, afstoffen, strijken van kinderkleding  e.d.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Lengte verblijf:

De au pair mag maximaal 12 maanden in Nederland verblijven als au pair

Zakgeld:

De hoogte van het zakgeld bedraagt € 340 per maand.

Dagindeling:

De au pair is voor 30 uur beschikbaar per week en heeft minimaal recht op 2 vrije dagen per week. In overleg met de au pair kan een dagindeling worden opgesteld waarin de au pair taken en vrije dagen, al naar gelang van behoefte, kunnen worden ingevuld.

Cursussen:

Het gastgezin stelt de au pair in de gelegenheid een cursus te volgen. Indien de au pair een Nederlandse taalcursus wil volgen, is het gastgezin verplicht een bijdrage te leveren van minimaal € 300,- mits de cursus goedkoper is.

Vakantie:

Bij verblijf van 1 jaar heeft de au pair recht op 14 werkdagen doorbetaald verlof.

TOT SLOT NOG EVEN DIT…

Mocht u vragen hebben betreffende inschrijving, visumprocedures, kosten, etc., neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.