TARIEVEN

Inschrijfkosten (eenmalig) € 37,50

Deze kosten worden in rekening gebracht nadat wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen. Deze kosten worden nooit gerestitueerd.

Intake-/Interview Kosten (eenmalig) € 125,00

Deze kosten worden alleen gerestitueerd als het interview door toedoen van onze organisatie niet plaatsvindt. Het intake / interview tarief geldt alleen voor de regio Amsterdam. Afhankelijk van uw woonplaats worden er meerkosten à € 12,50 in rekening gebracht per 25 km berekend vanuit Amsterdam.

Visumaanvraag € 600,00

Dit zijn de kosten voor het aanvragen van het visum van de au pair inclusief de leges. Alleen voor Turkse au pairs geldt er een ander tarief. De visumaanvraag voor een Turkse au pair bedraagt € 382,00

Bijdrage kosten Europese au pair en agent (geldt niet bij prematch) € 250,00
Bijdrage kosten niet Europese au pair en agent (geldt niet bij prematch) € 700,00

Indien de au pair afkomstig is uit Europa, betaalt het gastgezin een bijdrage in de bemiddelingskosten van de agent, documenten en reiskosten van € 250. Is de au pair niet afkomstig uit Europa, dan is deze bijdrage € 700. Heeft u zelf u au pair gevonden (prematch) dan zijn deze tarieven niet van toepassing. Volgens de Nederlandse wetgeving is het niet toegestaan dat de au pair bemiddelingsgeld betaalt aan WWA WORLD WIDE AU PAIR B.V. en/of aan de agent in land van herkomst van de au pair.

Programma-/bemiddelingskosten € 900

Deze kosten worden in 4 drie maandelijkse termijnen in rekening gebracht
Bij aankomst € 225
Na drie maanden € 225
Na zes maanden € 225
Na negen maanden € 225
Bij het vertrek van de au pair vindt er geen verrekening plaats van het driemaandelijkse termijnbedrag waarin de au pair is vertrokken.

Zakgeld per maand € 340,00

Hiervoor is de au pair maximaal 30 uur per week beschikbaar.

Isis Au Pair verzekering met een Europa dekking v.a. € 338,52 per jaar
Isis Au pair verzekering met een Werelddekking v.a. € 446,52 per jaar

Zorgverzekering

Na inschrijving bij de gemeente is de au pair verplicht volgens de Nederlandse wet een ziektekostenverzekering af te sluiten. Wel heeft de au pair recht op een zorgtoeslag. De zorgtoeslag kan hoger zijn dan de kosten van de ziektekostenverzekering.

Cursuskosten € 240

Het gastgezin is verplicht een bijdrage te leveren van minimaal € 240 op jaar basis in de cursuskosten, mits de cursus goedkoper is dan €240 en het een Nederlandse taalcursus betreft. Heeft u de au pair zelfgevonden (prematch) dan verplichten wij u niet deze bijdrage te doen.

EU Au Pair € 500

Dit zijn de totale kosten die WWA WORLD WIDE AU PAIR B.V. u in rekening brengt voor een au pair die afomstg is uit de Europese Unie. Dit tarief is niet gerelateerd aan de duur van het verblijf van de au pair. Alle andere kosten die hierboven zijn omschreven zijn niet van toepassing.